กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ค. 2563 00:51 กลุ่ม อำนวยการ นำออกไฟล์แนบ งานรับ-ส่งหนังสือ-พีรดา.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
26 มิ.ย. 2562 02:04 กลุ่ม อำนวยการ แนบ ก.ค..pdf กับ คำสั่งเวรยาม
26 มิ.ย. 2562 02:04 กลุ่ม อำนวยการ แนบ มิ.ย..pdf กับ คำสั่งเวรยาม
26 มิ.ย. 2562 01:50 กลุ่ม อำนวยการ นำออกไฟล์แนบ เดือน มิถุนายน 2562.docx จาก คำสั่งเวรยาม
26 มิ.ย. 2562 01:50 กลุ่ม อำนวยการ นำออกไฟล์แนบ เดือน กรกฎาคม 2562.docx จาก คำสั่งเวรยาม
25 มิ.ย. 2562 00:50 กลุ่ม อำนวยการ แนบ เดือน กรกฎาคม 2562.docx กับ คำสั่งเวรยาม
25 มิ.ย. 2562 00:50 กลุ่ม อำนวยการ แนบ เดือน มิถุนายน 2562.docx กับ คำสั่งเวรยาม
25 มิ.ย. 2562 00:04 กลุ่ม อำนวยการ นำออกไฟล์แนบ ประกาศเจตจำนงไทย.pdf จาก เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
12 มิ.ย. 2562 20:35 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
12 มิ.ย. 2562 20:34 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ 34533752_1674610509260785_7693982209073479680_n.jpg กับ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
12 มิ.ย. 2562 20:34 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
12 มิ.ย. 2562 20:33 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
12 มิ.ย. 2562 20:32 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ ยานพาหนะ-เสาวภา.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
12 มิ.ย. 2562 20:32 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ ประชาสัมพันธ์-พิจิตรา.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
12 มิ.ย. 2562 20:32 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ งานเลขานุการฯ-กิ่งกาญจน์.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
12 มิ.ย. 2562 20:32 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ งานรับ-ส่งหนังสือ-พีรดา.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
12 มิ.ย. 2562 20:31 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ งานการจัดประชุมฯ-อันธิกา.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
12 มิ.ย. 2562 20:31 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ งานการควบคุมภายใน-สุวิทย์.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
21 พ.ค. 2562 23:45 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
21 พ.ค. 2562 23:44 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง ภาพข่าวกิจกรรม
1 พ.ค. 2562 01:47 ณัฐกฤตา ชาวฮอด แก้ไข หน้าแรก
1 พ.ค. 2562 01:47 ณัฐกฤตา ชาวฮอด แก้ไข รายงานการประชุม
1 พ.ค. 2562 01:46 ณัฐกฤตา ชาวฮอด แก้ไข รายงานการประชุม
1 พ.ค. 2562 01:44 ณัฐกฤตา ชาวฮอด สร้าง รายงานการประชุม
1 พ.ค. 2562 01:44 ณัฐกฤตา ชาวฮอด ลบ รายงานการประชุม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า